in ,

סיכום אזרחות – זכויות האזרח

זכויות לאזרח

אזרח הגדרה: מעמד חוקי ממנו נובעות זכויות וחובות התנאים לקבלת האזרחות משתנים ממדינה למדינה.

הזכיות העקריות:

הגנה על בטחונו של האזרח, הזכות להצביעה בבחירות, זכות כניסה למדינה, חופש העיסוק במדינה וזכויות סוציליות.

חובות עקריות:

ציות לחוק וחובות על פי חוק( תשלום מיסים, שירות צבאי ועוד..)

זכויות האזרח הן זכויות פוליטיות:

הזכות לבחור ולהבחר:

       1. הזכות להשתתף בבחירות
       2. הזכות לשמש כנציג בבית המחוקקים.
       3. זכויות אלו נתנות לכל אזרח בתנאי שהוא מופיע בספר הבוחרים
       4. אזרח מעהל גיל שמונה עשרה יכול לבחור ומעל גיל 21 הוא יכול להבחכ בתנאי שבית משפט לא פסל אותו.

חופש התארגנות:

     1. זכותו של אדם להתחבר לקבוצה ולנסות להשפיע על החיים הציבוריים ולהביא לשינויים חברתיים כלכליים ופוליטיים.
     2. ריבוי עמותות ואירגונים מחזרק את עקרון שילטון העם.
     3. חלק ממטרות הארגונים היא לבצע שינוי מיתוך מוסדות השלטון.

חופש ההתרגנות עלול להיות מוגבל אם התנועה או המפלגה תתמוך בדעות שהן אסורות (מחוץ לחוק)

מדובר בהתנגשות בין חופש ההתארגנות לעקרונות הדמוקרטיה.

הזכות של אדם למתוח בקורת על השלטון:

     1. זכותו של אדם לבטא את מחאתו על התנהלות השלטון ופעולתיו
     2. זכות זו נועדה כדי לחזק את המעורבות האזרחית של האזרח ולפקח על השלטון
     3. ניתו לבקר את השילטון באמצעות הפגנות, אמצעי תקשורת ודרכים אמונתיות שונות

חובות האזרח:

לצד הזכויות של הזרח חלות גם חובות.

חובות בן אדם לחברו, החובה שלא לפגוע הזולת ובזכויותיו והחובה לאפשר לזולת לממש את זכויותיו וחרותו.

חובות אזרחיות

זכויות הנובעות מהיותו של האדם חלק נמהמדינה ומה עם, חובתו להשפיע על השלטון ועל דרך תפקודו

חובות מטעם החוק:

חובות המוטלות על האזרח מטעמי המדינה. הכוונה לחוקים שהתקבלו לבדרך דמוקרטית על ידי נציגה העם בבית המחוקקים.

זכות לדיור: זכותו של כל אדם לבית וחיים נאותים.

זכות לחינוך: זכותו של כל אדם לקבל מהמדינה ללא תשלום וברמה נאותה הזדמנות להשכלה ידע ומיומנות במתן שירותי חינוך והשכלה מהמדינה. זאת כדי לאפשר לאזרחים לספק את צרכהם בעתיד ולהיות אזרחים עצמאיים.

הזכות לבריאות או לטיפול רפואי: זכותו של כל אדם לקבל מהמדינה ללא תשלום את השירותיים הנחוצים על שמרתו של בראותו ולמניעת מחלות אם חלה או נפצע על המדינה לספק לו את הטיפול הרפואי הדרוש להבראתו.

זכויות עובדים ותנאי תעסוקה: אלו זכויות שהמדינה מחייבת את המעסיקים להעניק לעובדים על םי חוק זכותו של כל אדם לתנאי עבודה הוגנים הכוללים מרכיבים כמו: קביעת סחר מינימום, הגבלת שעות יום עבודה, הבטחת סחר שווה עבור עבודה שווה, הגנה מפני פיטורים שרירותיים. הקייפן ואופיין של זכויות אלה תלויים במדיניות החברתית כלכלית של השלטון במדינה דמוקרטית.

Written by עידן

מה קורה קוראים וקוראות יקרים:)?

אני עידן ואני המנהל והמייסד של אתר Widgeti ואת ערוץ היוטיוב שלנו:)

אני מגיל קטן חיי ונושם טכנולוגיה!
מהwindowsXP ועד היום אני אוהב טכנולוגיה, לומד טכנולוגיה ונכון לשלוש שנים האחרונות גם כותב ומפיק תכני טכנולוגיה.

סמארטפון - iPhone11 | מחשב: MacBook Pro 15" 2017

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

סיכום אזרחות – זכויות אדם בסיסיות

סיכום אזרחות – עקרון שלטון העם